Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów Jaskini Solnej Almonis jest Almonis Michał Plewka, NIP 1132732255.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Almonis i użytkownika serwisu oraz subskrybenta e-mailingów należących do Almonis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Almonis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swojego serwisu i e-mailingu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie dokonywać rejestracji w bazie subskrybentów e-mailingu należącej do Almonis oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Almonis.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu należącego do Almonis możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisu należącego do Almonis mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i e-mailinach należących do Almonis.

W przypadku pytań proszę pisać:
info@almonis.pl